Klachtenbus

Beste klant,

Indien de door ons geleverde dienst of het geleverde product niet beantwoordt aan de verwachtingen die u zich had gesteld of indien er zich een ernstig gebrek, fout of gevaar voordoet, dan is het belangrijk dat u ons hiervan onverwijld op hoogte brengt.

Alleen als u ons inlicht, kunnen we het voorval correct identificeren, analyseren en de nodige onmiddellijk vereiste correctieve acties ondernemen en de vereiste corrigerende maatregelen nadien nemen.

Alleen als u ons uw grieven voldoende objectief bekend maakt, kunnen we er ook een voor u gepast gevolg aan breien. Bovendien vraagt de wetgever ons, om in het kader van ons gevalideerd autocontrolesysteem, een duidelijke registratie van “klachten” te organiseren.
Daarom vragen we u om ons aan de hand van het misschien bureaucratisch ogend formulier, of via het onderstaande formulier op onze site, de nodige en voldoende gegevens te bezorgen.
In wat volgt is de term “incident” zeer ruim gebruikt voor grief, klacht, probleem, fout, gevaar.

 

 

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.